DİJİTALLEŞEN DÜNYADA YENİLİKLERE AYAK UYDURMA BECERİSİ | Saygılı Rulman
Foto

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA YENİLİKLERE AYAK UYDURMA BECERİSİ

Dijital dönüşüm, işletmelerin dijital teknolojiyi iş ve operasyon süreçleri ile müşteri etkileşimlerine uygulayabilme şeklidir. Bu sayede şirketler söz konusu modellerin yanı sıra, müşteriler ile olan içgörürlerinde ve etkileşimlerinde de değişiklikler yaşamaktadırlar. Dijital odaklı bir iş haline gelebilmek için mevcut süreçleri ve etkileşim tarzlarını geliştirmek yerine yeni ürün ve süreçleri gerçekleştirmek için teknolojiyi uygulamak gerekir. Dijital strateji, dijital varlıkların yeni şekillerde kullanılmasına bağlıdır. Bunlar analitik, büyük veri, mobil, bulut sistemi ve IT gibi alanları içerir. Dijital dönüşüm teknoloji ile birlikte işletmeyi sürekli yenilenen bir iş ortamı ile gerçek zamanlı olarak değişmeye teşvik eden bir kültür gerektirir. Bu sanıldığı kadar kolay ve kısa bir süreç değildir. Bu süreçte tüm işletmelerin birbirinden farklı olarak “doğuştan dijital” olmadıklarını anlamak oldukça önemlidir.

Yeniden Yapılandırma

Dijitalleşme genellikle bir sürecin temel olarak yeniden yapılandırılmasını sağlar; örneğin, otomatik karar verme ile self servisin birleştirilmesi, manuel süreçleri ortadan kaldırabilir. Başarılı bir dijital dönüşüm süreci, mevcut kısıtlamalara bakılmaksızın, her bir işlem için gelecekteki durumu tasarlar. Kısaca bir işlemin geri dönüş süresini günlerden dakikalara kısaltır. Bu sebep ile şirketler yeniden yapılandırma ile birlikte kısıtlamaya meydan okumaktan kaçınmamalıdır.

Müşteri Deneyimi

Müşteri deneyimi en anlaşılır tanımıyla müşterilerin ürün veya hizmet aldıkları firmaya verdiği değeri yaratan tecrübe şeklidir. Müşterilerin yaşadıkları bu tecrübeye sosyal kanallar, arkadaşlar, aile ve hatta o ortamda bulunan diğer müşteriler de dahil olur. Dijital dünya sürekli olarak gelişip çeşitlendikçe müşteri odaklı perakendeciliği de besleyen bir unsur haline geldi. Müşteri deneyiminin aşamalarında dijitalleşme, sürecin belirli alanlarında verimliliği artırabilir. Ancak hiçbir zaman kusursuz bir deneyim sunmaz.

Dijitalleşmede Uzmanlık

Dijital dönüşümün gerçekleşmesi yetenek ve teknolojinin birleşimini gerektirir. Mevcut sistemleriniz sizi geri tutuyorsa, teknolojinin sunduklarını yeniden değerlendirmenin vakti gelmiş demektir. Ancak bu sırada dijital dönüşüm kendi teknik zorluklarını da beraberinde getirecektir. Bu sebeple şirketler dijital zorlukların üstesinden gelebilecek doğru insanlara ihtiyaç duyar. İşgücünüzü dijital olarak okuryazar olabilmeleri için eğitin ve inovasyon için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olun. Çalışanlarınıza erken yatırım yaparak rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Birlikte yapacak çok işimiz var!