DÜNYA ONU KONUŞUYOR: BIG DATA | Saygılı Rulman
Foto

DÜNYA ONU KONUŞUYOR: BIG DATA

Günümüzde geniş veri yığınlarının analizine dayanan büyük veri (big data), bu çağın en gözde kavramlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstri 4.0 teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, benzeri görülmemiş miktarlarda verinin toplanıp depolanmasını olanaklı kılmıştır.

Büyük veri, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin hacimli bir miktarını açıklayan evrimleşen bir terimdir ve çoğunlukla 3V ile karakterize edilir. Bunlar verinin hacmi, çeşitleri ve hızı olarak sıralanabilir.  Günümüzde hemen hemen tüm sektörlerde karşımıza çıkan büyük veri terimi gittikçe daha da önem kazanıyor. İşte Big Data yani büyük veri hakkında bilmeniz gereken her şey!

3V Nedir?

3V verinin hacmi, hızı ve çeşitliliği olarak adlandırılır. Veri hacmi organizasyonların iş işlemleri, sosyal medya, sensör veya makineden makineye veriler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplamasıdır. Veri hızı, eşi görülmemiş bir hızda akan verilerin zamanında ele alınmasıdır. Öte yandan veriler geleneksel veri tabanlarındaki yapılandırılmış sayısal verilerden yapılandırılmamış metinlere, e-postalara, videoya, sese, hisse senedi verilerine ve finansal işlemlere kadar her tür formatta sunulabilir. Bu da verinin çeşitliliğini tanımlar.

Big Data Neden Önemli?

Büyük veride önemli olan verinin miktarı değil, kullanım amacıdır. Herhangi bir kaynaktan veri alabilir ve çeşitli şekillerde değerlendirebilirsiniz. Örneğin bu veriyi maliyet ve zaman azaltımları, yeni ürün geliştirme, optimize edilmiş teklifler ve akıllı karar vermeyi sağlayan cevaplar bulmak için analiz edebilirsiniz. Yapılan analiz sonuçları ile de pek çok hedefinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak hataların, sorunların ve kusurların temel nedenlerini belirleyebilir, müşterinin satın alma alışkanlıklarına dayanarak satış noktasında kampanyalar oluşturabilir, tüm risk portföylerini dakikalar içerisinde yeniden hesaplayabilir ve kuruluşunuzu etkilemeden önce zararlı davranışları tespit edebilirsiniz.

Big Data Kimler Tarafından Kullanılıyor?

Büyük veri hemen hemen tüm iş alanlarını etkilemektedir. Bankalar müşterilerini anlamak ve memnuniyetlerini artırmakla birlikte, yasal uyumluluğu koruyup risk ve sahteciliği en aza indirmek için büyük veriden yararlanır. Eğitimciler ise büyük veri ile okul sistemleri, öğrenciler ve müfredatlar üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Örneğin büyük verileri analiz ederek risk altındaki öğrencileri tanımlayabilir, öğrencilerin yeterli ilerleme kaydettiklerinden emin olabilir ve öğretmenler ile müdürlerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi için daha iyi bir sistem uygulanabilir.

Büyük verinin yaygın olarak kullanıldığı sektörlerden bir diğeri de sağlık hizmetleridir. Hasta kayıtları, tedavi planları ve reçete gibi bilgiler hızlı bir şekilde ve yeterince şeffaf olması gerekir. Sağlık hizmetleri büyük veriden yararlanarak hasta bakımını iyileştiren bilgileri hızlıca ortaya çıkarabilir. Tüm bunların yanı sıra teknoloji, kamu, perakende satış ve konum verileri de big datanın sıklıkla kullanıldığı alanlardır.

Birlikte yapacak çok işimiz var!