IK UZMANLARININ GÖZÜNDEN İŞ GÖRÜŞMELERİ | Saygılı Rulman
Foto

IK UZMANLARININ GÖZÜNDEN İŞ GÖRÜŞMELERİ

İnsan kaynakları, bir şirkette çalışmakta olan mevcut insan kaynağını yönetmekten sorumlu departmanı tanımlar. İnsan kaynakları terimi ilk olarak 1960'larda iş ilişkilerinin önemsenmeye başlandığı, motivasyon, kurumsal davranış ve seçim değerlendirmeleri gibi kavramların şekillendiği zamanlarda ortaya çıkmıştır. Personel veya yetenek yönetimi olarak da adlandırılan insan kaynakları yönetimi, bir kuruluşun insan sermayesini yönetmekle ilgili her türlü denetlemeyi içerir. Genel amacı içinde bulunulan organizasyonun etkinliğini arttırmak için tasarlanmış programları geliştirmek ve yönetmek olan IK uzmanları, işveren-çalışan ilişkisinin yaratılması, yönetilmesi ve geliştirilmesinin tüm evreleri ile ilgilenir.

Son zamanlarda yenilenen dinamik çalışma ortamları ile IK uzmanlarının işe alım sürecine bakış açıları da değişim yaşamaktadır. Adayın işi büyütmek için ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olup olmadığını görmek için doğru sorulara yer vermeye çalışırlar ve bu sorular çoğunlukla sürekli değişime uyum ile alakalıdır. İşte IK uzmanlarından iş görüşmeleri ile alakalı öneriler!

İyi Bir İlk İzlenim

İş görüşmelerinde ilk izlenim oldukça önemlidir. Mülakat ilk izlenime bağlı olarak şekillenmektedir. Görüşmenin temel kuralı kibar olmak ve karşılaşılan herkese sıcak bir ifade sunmaktır. Mülakat sırasında aday kaba veya kibirli bir tutum içerisinde ise IK uzmanları görüşmenin geri kalanını umursamaz ve ilk birkaç dakikada sonlandırabilir. Ayrıca adayın özgüveninin yüksek olması, kendini iyi ifade etmesi ve düzgün bir iletişim dili kullanması ilk izlenim açısından oldukça önemlidir.

Dakik Olmak

IK uzmanları için bir mülakata geç gelmenin hiçbir mazereti yoktur. Planlanan görüşmeden yaklaşık 10 dakika önce orada olmak adayın zaman kavramı konusunda olumlu etki yaratır. Mülakata özgeçmiş ve referans mektubunun fazladan kopyaları ile gelmek adayın işini ne kadar ciddiye aldığı konusunda ipuçları verir.

Kolay Uyum Sağlama

Günümüzde değişim, çoğu organizasyonel sistemde değişmeyen tek şeydir. İş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamada ayakları üzerinde kolayca durabilen birisi IK uzmanları için oldukça değerlidir. Adayın, son işindeki değişimler ile nasıl baş ettiğine dair örnekler sunması önemlidir.

Mülakat Sürecinde Soru Sorma

Hemen hemen herkes çalışmak istenilen pozisyonun mülakatına araştırılarak gelinmesi gerektiğinin bilincindedir. Mülakat sırasında iş ile ilgili önemli sorular sorulması IK uzmanları tarafından etkileyici bulunur. Adaydan gelen mülakat soruları, bir adayın nasıl düşündüğü ve ortaya çıkabilecek problemleri teşhis edip buna cevap verip veremeyeceği konusunda pek çok şey anlatabilir.

İnsan İlişkilerinde Heves

İnsan ilişkilerinde hevesli insanlar, projeleri için olumlu bir enerji üretme eğilimindedir. Bunun bir numaralı sebebi birbirleriyle olan bağlantıları sırasındaki heyecanlarıdır. Bu şekilde daha yaratıcı ve üretken olurlar. Sektör ne olursa olsun şirketlerin bu tarz enerjilere ihtiyaçları vardır. IK uzmanları da bu enerjiyi hissetme konusunda oldukça yeteneklidir.

Birlikte yapacak çok işimiz var!