×

Çimento üretiminin hedef pazarı inşaat sektörüdür. Çimento üretimi dünyadaki çeşitli gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu büyüme her geçen gün ülkemizde ve çevre ülkelerdeki yapılaşmaya olan yatırımların artmasından kaynaklanır.

Çimento tesislerinde üretim ağır yüklerin, yıpratıcı tozların olduğu zorlu çalışma koşullarında gerçekleşir.

Çimento tesislerindeki ortam koşulları, daha mukavemetli rulmanlar kullanmayı gerektirmektedir.

Saygılı Rulman çimento tesislerinin yanı sıra bu tesisleri kuran ve ekipman tedariği sağlayan şirketlerle de yakın çalışma içerisindedir. Çimento sektörünün ihtiyaçlarını bünyesinde bulundurduğu premium kalite markaları ile karşılamaktadır.