×

Enerji sektörü, önemi her geçen yıl artan bir ekonomik sektördür. Enerji kaynaklarının yoğun kullanımı 19. ve 20. yüzyıllarda başlamış, bu kaynaklara ve enerjinin lojistiğine sahip olma yolundaki hakimiyet mücadelesi 21. yüzyılda en üst seviyesine ulaşmıştır. Enerji stratejik bir gündem maddesi olarak, artık ülkeler ve şirketler arası rekabette ilk sırayı almış ve buna paralel olarak enerji şirketleri, dünyanın en değerli ve en yüksek ciroya sahip şirketleri konumuna ulaşmışlardır.

Daha fazla maliyet tasarruflu rüzgar enerjisi sağlayan “Rüzgar tribünleri”,

Suyun uygun bir yükseklik farkı yaratılarak türbinden geçirilmesiyle, suyun oluşan potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülerek milin dönmesi sağlayan ve aynı mile bağlı generatör yardımıyla da elektrik enerjisi üreten “Hidroelektrik santraller”,

Bir yakıtın yakılması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisini önce mekanik enerjiye sonra da elektrik enerjisine dönüştüren “Termik santraller” enerji üretimlerine örnek olarak gösterilebilir.

Saygılı Rulman olarak; enerji sektörüne yönelik, konusunda uzman mühendisleri ve uygulama alanları için özel üretilen rulmanlarla destek sağlamaktadır. Çalışmalarımız ile bu sektörün hem günümüz hem de gelecekteki üretim hedeflerini karşılamalarına yardımcı oluyoruz.