×

Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, geniş ekilebilir toprakları ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Ekilebilir alanlardan daha yüksek verim elde etmenin yollarından biri de geleneksel tarım yöntemlerinin yerini modern tarım uygulamalarının almasından geçmektedir.

Tarımsal mekanizasyonun amacı insan iş gücünün verimini arttırarak yapılan işin maliyetini düşürmektir. Bu, direkt olarak birim iş için sarf edilen zamanın azaltılması veya endirekt olarak birim alandan elde edilen verimin arttırılması ile gerçekleşecektir.

Makineli tarım sayesinde insan gücünden çok daha kuvvetli olan motor gücünden istifade edilmektedir. Toprak işleme, ekim, dikim, hasat, harman, nakliye, işleme gibi işlemler makine ile daha iyi yapılmaktadır. Makineler sayesinde ürünün hasadı iklimsel şartlardan etkilenmeden zamanında yapılabilmektedir. Mekanizasyon araçları olan kuvvet ve iş makineleri ile tarımda gelişme gösterilmiştir.

Modern tarımın artan talepleri üzerine; tarım yapılan yerin konumu, yüksekliği, iklimi, toprak yapısı ve ürün ekimi kendine özgüdür.

Yük, çamur, toz, sıcak ve soğuk etmenlerinin yanında, yağmur ve kuraklık gibi zorlu hava şartlarını da göz önünde bulundurduğumuzda bu şartlara dayanıklı rulman ve güç aktarma ürünleri tarım makinelerinin en önemli elemanları haline gelmektedir. Saygılı Rulman ihtiyaç duyulan bu isteklere geniş ürün yelpazesiyle uzun yıllardır önemli katkı sağlamaktadır.