×

Bu sektör esas itibariyle demir cevherinin yüksek ısılı fırınlarda veya hurdaların ark ocaklarında eritilmesiyle elde edilir. Slap ve kütüğün ağır darbeye, yüke, ısıya maruz kalarak istenilen kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip mamulün üretildiği sektördür.

Başta inşaat sektörü olmak üzere global trendlere bağlı beyaz eşya, otomotiv, gemi, uçak, demiryolu, vagon gibi akla gelebilecek birçok makine ve cihaz üretimine doğrudan katkısı vardır.

Ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine sahip olup, demir çelikle kalkınma arasındaki ilişki endüstriyel dallara girdi sağlamasıyla önemli nitelik taşır.

Demir çelik sektöründe kullanılan rulmanlardan beklentiler; yüksek yük taşıma kapasitesi, yüksek sıcaklıkta çalışabilme özelliği, sızdırmazlığın optimum düzeyde olmasıdır.

Ayrıca tercih edilen rulmanların sürekliliği önemlidir. Üretim anında rulman arızasından kaynaklanan plansız duruşların yaşanması, büyük maddi kayıplara neden olabileceğinden rulmanların tedarik, montaj ve bakımına dikkat edilmelidir.

Saygılı Rulman olarak her çeşit metalürjik tesis ve haddehane ekipmanı için rulman tedariğinin yanı sıra, mühendislik desteğimiz ile demir-çelik sektörüne hizmet sunmaktayız.