×

Küresel çapta sanayideki gelişmeye ve büyümeye bağlı olarak artan hammadde arayışı madencilik sektörüne ivme kazandırmıştır.

Ülkemizin jeolojik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde, dünya üzerinde yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında madenden üretim yapılmaktadır.

Sektör, gerek ekonomiye doğrudan yaptığı katkılar, gerekse ekonominin diğer alanlarına, özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle özel bir öneme sahiptir.

Madencilikte zorlu çalışma ve ortam koşulları, oldukça sağlam rulmanlar gerektirmektedir.

Ar & Ge çalışmalarımızın yanında, makine ve tesis imalatçıları ve kullanıcıları ile yakın ticari ilişkilerimiz sonucunda, her çeşit uygulamaya yönelik çalışma emniyeti ve hizmet ömrünü göz önünde bulunduran Saygılı Rulman madenciliğin tozlu ve kirli ortamına uyum sağlayarak rulman ve güç aktarma elemanları desteğiyle madencilik sektörünün her zaman yanındadır.