ŞİRKETLERDE STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ | Saygılı Rulman
Foto

ŞİRKETLERDE STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ

Stratejik planlama, resmi bir organizasyonel yönetim sürecidir. Bu süreçte şirketin mevcut durumunu analiz etmek, öncelikleri belirlemek ve bir kuruluşun rekabet avantajını elde edip sürdürmek için kaynaklara odaklanması söz konusudur. Her ne kadar çoğu şirket stratejik planlamanın öneminin farkında olsa da çoğu firma harcadıkları onlarca paraya rağmen raporları yılda sadece bir kez gözden geçirerek raflara kaldırıyor. Oysaki başarılı bir stratejik planlama şirketiniz için pek çok fayda sağlayabiliyor. İşte stratejik planlamanın şirketinize kazandıracakları!

“Şirketin Reaktif Yerine Proaktif Olmasını Sağlar”

Stratejik bir plan, şirketlerin geleceklerini öngörmelerini ve buna göre hazırlanmalarını sağlar. Stratejik planlama sayesinde şirketler, bazı olumsuz senaryoları önceden tahmin edip bunları önlemek için gerekli önlemleri alabilirler. Güçlü bir stratejik planla şirketler, sorunlar ortaya çıktıkça sadece duruma tepki vermek yerine proaktif de olabilirler. Proaktif olmak, kuruluşların pazardaki sürekli değişen trendlere ayak uydurabilmelerini ve her zaman rekabette bir adım önde olmalarını sağlar.

“Operasyonel Verimliliği Artırır”

Yönetimin belirlenen hedeflere ulaşmak için işlevsel aktivitelerinin yol haritasını çıkarması gerekir. Bunun en iyi yolu da stratejik planlamadır. Bu planlama belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için karar verme süreçlerine rehberlik eder ve böylece operasyonel verimliliği artırır.

“Şirketin Yönünü Belirler”

Stratejik planlar, bir şirketin ilerlemesi gereken yönü tanımlamaya yardımcı olarak bununla bağlantılı vizyon ve misyon doğrultusunda gerçekçi hedefler oluşturmaya yardımcı olur. Başarılı bir stratejik plan, kurumun ne kadar büyüdüğü ve başarısı hakkında bilgiler verir. Bu bilgiler şirketin yönünü belirlemede büyük rol oynamaktadır.

“Pazar Payını ve Karlılığını Artırmaya Yardımcı Olur”

Özel bir stratejik plan aracılığıyla piyasa trendleri, tüketici segmentleri ve şirketin başarısını etkileyebilecek ürün ve hizmetler hakkında değerli bilgiler edinilebilir. Tüm satış ve pazarlama çabalarını mümkün olan en iyi sonuçlara dönüştürmek için iyi bir şekilde yönlendirilen yaklaşımlar, karlılığı ve pazar payını arttırmaya yardımcı olacaktır.

“Bir İşi Daha Dayanıklı Hale Getirebilir”

İş, çalkantılı bir kavramdır. Bir iş bir yıl boyunca kar ederken bir sonraki yıl kayıplar yaşayabilir. Değişen sektörler ve dünya piyasaları ile güçlü bir temele, odaklanmaya ve öngörüye sahip olmayan kuruluşlar, bir sonraki dalgayı sürme konusunda sıkıntı çekeceklerdir. Raporlara göre, endüstrilerinde lider olan her üç şirketten biri önümüzdeki beş yıl içinde yok olabilir. Ancak bu oranlar güçlü bir stratejik plana sahip olan şirketler için geçerli olmayacaktır!

Birlikte yapacak çok işimiz var!