AİDİYET DUYGUSU | Saygılı Rulman
Foto

AİDİYET DUYGUSU

Aidiyet duygusu olarak adlandırılan ait olma ihtiyacı herhangi bir grup tarafından kabul edilme anlamına gelen duygusal bir gereksinimdir. İnsan davranışlarının, düşüncelerinin ve duygularının çoğu ait olma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Sosyal psikolojide aidiyet ihtiyacı, başkalarıyla ilişki kurmak için içsel bir motivasyondur ve sonuçları oldukça etkilidir. Örneğin, etkili sosyal ilişkiler strese karşı tampon görevi görürken, okul hayatındaki aidiyet hissi akademik performansı olumlu olarak etkileyebilmektedir.

Bu durum iş ortamı için de geçerlidir. Ofis hayatındaki aidiyet duygusu çoğu insan için yüksek maaştan daha etkili olmaktadır. Üstelik bu duygu sadece iyi arkadaş ilişkileri kurmakla kalmaz, çalışanların farklı muamele ya da cezalandırma korkusu olmadan kendi gerçek benliklerini hissetmelerine de izin verir. Bu da bireyin iş hayatındaki performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İş hayatında aidiyet duygusunu geliştirmenin birkaç yolunun olduğunu söyleyebiliriz.

Şeffaf Bir İş Ortamı

Bir kuruluşun şeffaflığı ile çalışanların mutluluğu arasında doğru bir orantı bulunur. Çalışanlarına güvenen ve her konuda şeffaf olan bir yönetim anlayışı, onların işlerine olan bağlılığını ve aidiyet duygusunu geliştirmenin en etkili yollarından biridir. Bu sayede ofis ortamında oluşturulacak ekip ruhu ile “ben” yerine “biz” duygularının harekete geçirilmesini sağlanacaktır.

Takdir Etmek ve Ödüllendirmek

Çoğu şirket ödüllendirme yerine cezalandırma yönetmeliği uygulamaktadır. Ancak doğru olan cezalandırma ve ödüllendirme sisteminin paralel bir şekilde yürütülmesidir. Çalışanların sürekli olarak takip edilmesi sonucu oluşan güvensizlik ortamı motivasyonu negatif yönde etkiler. Bu sebeple çalışanlara güven sağlamak, kendilerini ekibin bir parçası olarak hissetmelerine yardımcı olmak için etkili iletişim çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

Amaca Yönelik Çalışma

Bulunulan şirkette amaçsızca çalışmak yalnızca verilen görevleri yerine getirmektir ve bu da iş hayatını oldukça sıkıcı bir hale getirir. Yapılan iş ne olursa olsun, bir amaca bağlı olmalıdır. Kısaca belirli bir amaca yönelik çalışma, yapılan işi teşvik edici ve aidiyet duygusunu geliştirici bir etkendir. Bu sebeple şirket içinde her birey için eşit olacak şekilde statü, terfi imkânları sağlanmalıdır.

Eğitim

Şirket içi verilecek eğitimler, hem çalışanlar arasında hem de çalışanlar ile yönetim arasında etkili iletişim kanallarının açılmasını sağlayacaktır. Bu yolla belirli bir amaç etrafında bir araya gelmiş bireylerin arasında gerçekleşen formel mesaj aktarımları işe olan bağlılıklarını olumlu yönde etkileyecek ve aidiyet duygusunu pekiştirecektir.

 

Birlikte yapacak çok işimiz var!