İLETİŞİM ÇAĞINDA İLETİŞİMSİZLİĞİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR | Saygılı Rulman
Foto

İLETİŞİM ÇAĞINDA İLETİŞİMSİZLİĞİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

Günümüzde hepimiz bilgisayarlarımız, tabletlerimiz ve akıllı telefonlarımız ile 7 gün 24 saat online olarak yaşamaktayız. Ev, işyeri, hastane, okul vb. tüm ortamlarda iletişim araçlarının merkezinde yer alıyoruz ve her zaman iletişime açık pozisyondayız. Böylesine bir ortamda insanlar arasında yüksek bir etkileşim olması beklenirken, yapılan çoğu araştırmaya göre çağımız insanı birbiriyle sürdürülebilir bir iletişim ortamı kurmaktan çok uzak bir konumdadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatın her alanında giderek yaygınlaşan bir yaşam olgusu haline gelen iletişim araçlarına rağmen kişiler arası iletişimde ve kurumsal iletişimde yaşanan pek çok sorun gündeme gelmektedir. İşte içinde bulunduğumuz iletişim çağında iletişimsizliğin yol açtığı sorunlardan bazıları.

Stresli Ofis Ortamı

Ofis ortamındaki iletişimsizliğin en büyük işareti strestir. Zayıf bir iletişim, yapılacaklar listesindekilerinin gecikmesine, çalışanların gergin hissetmesine, verimin düşmesine ve yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Üst yönetim ve çalışanlar arasında kurulacak iyi bir iletişim, istikrar ve öngörülebilirlik duygusuna neden olur ve böylece stres seviyeleri en düşük noktalara ulaşır. Yine çalışanlar arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ortamı da çalışanların işe bağlılığını ve motivasyonunu artırır.

Stresli Bir Hayat

Bireyin iş hayatında, sosyal çevresinde veya evde yaşadığı iletişim sorunları zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Kurulamayan iletişim sonucu bireyde ortaya çıkan sıkıntı hali ve stres insan metabolizmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyin yaşadığı iletişimsizlik mutsuzluğa, depresyona ya da üzgün bir ruh haline sebep olabilmektedir. Bu da genel olarak kişinin hayatının her alanına sirayet eder ve yaşam kalitesini düşürür.

Karşılanamayan Beklentiler

İletişim eksikliği beklentilerin karşılanamamasına neden olur. Çalışma grupları arasındaki aktarımların doğru bir şekilde yapılması, kurulan iletişimin iyi bir temele oturtulması gerekir. Çalışanlar önceliklerinin ne olduğu konusunda kararsızlık yaşarsa yapılan iş yanlış sonuçlar doğurabilir. Açıkça bildirilen beklentiler ve öncelikler olmadan, doğru yönlendirmeler yapılmadan bir projenin nerede başlayacağını ve nasıl verimli bir şekilde tamamlanacağını bilmek imkânsızdır. Bu sebeple iletişimde açık ve net olunmalı, dolaylı iletişimden kaçınılmalıdır.

Müşteri Memnuniyetsizliği

İletişim problemleri işletmenin müşterileriyle de sorunlar yaşamasına neden olabilir. Başarısız bir iletişim ağına sahip olan işletmeler için müşteri memnuniyetini sağlamak da zordur. Çünkü çalışanlarıyla dahi başarılı bir şekilde iletişim kuramayan bir şirket kültüründe dış müşterilere doğru mesajlar verememe durumu ortaya çıkabilir. Şirket içi kurulacak sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı içten dışa bir etki yaparak, işletmenin müşterileri, paydaşları gibi hedef kitle gruplarıyla da iletişimini güçlendirecektir. Böylesine bir ortamda müşteriler de işletme ile iletişime geçmekten çekinmeyecek ve karşılıklı uzlaşı söz konusu olacaktır. Bu sebeple işletmeler her zaman iletişimde açık olmalıdır.

Kötü İmaj

İş yerinde memnuniyet ve motivasyon seviyesi düşük olan bir çalışan artık problemlerini sadece arkadaşları ve aile üyeleri ile paylaşmakla sınırlı kalmıyor. Gelişen teknoloji ve iletişim çağı ile birlikte iş yerinde yaşadığı iletişimsizlikleri ya da sıkıntıları anonim olarak yorumlayabilecekleri çeşitli internet sitelerinde paylaşabiliyorlar. İletişimsizlik sonucu memnuniyetsiz çalışanların çeşitli ortamlarda yaptığı bu paylaşımlar, viral ya da ağızdan ağıza bir etki oluşturarak şirket hakkında olumsuz bir imaj yaratabilir. Bu da uzun vadede şirketini itibarını ve insanların algılarını etkilemektedir.

Sonuç olarak…

Çok çeşitli iletişim araçlarıyla donatılmış günlük yaşantımızda, birbirimize ulaşmak ve iletişim kurmak bu kadar kolayken yaygın bir iletişimsizlik sorunu karşımıza çıkmaktadır. Hem kurumsal iletişim hem de kişiler arası iletişim açısından sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim ortamı kurabilmek amacıyla analizler yapılmalı, mevcut iletişim ortamları değerlendirmeli, eksikler giderilmeli, gerekirse bu alanda eğitimler alınarak iletişimsel anlamda kişisel ve kurumsal gelişim sağlanmalıdır.

Birlikte yapacak çok işimiz var!