MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI | Saygılı Rulman
Foto

MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Günümüzde sosyal medya hayatımızın her alanına hızlı bir şekilde entegre olmuş durumda. 7.395 milyar dünya nüfusunun 2.307 milyarı Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sekiz popüler sosyal medya platformundan en az birini aktif bir şekilde kullanıyor. Ülkemizde de durum hemen hemen aynı. Öyle ki mesai saatleri içerisinde günlük internet kullanımı 9-10 saati buluyorken bunun ortalama 2 saati sosyal medya kullanımı ile geçiyor. Fakat işyerinde sosyal medya kullanımı iş ve eğlence arasında ince bir çizgi gerektiriyor. Sosyal medyanın uygun bir şekilde kullanımı pazarlama ve tanıtım faaliyetleri açısından büyük bir avantaj sağlasa da çalışanlar tarafından aşırı miktarda kullanılması üretkenliği ve verimi azaltabiliyor. Bu nedenle şirketler sosyal medya konusunu artıları ve eksileri ile kapsamlı bir şekilde değerlendirmeli ve şirket içi kullanım politikalarını ona göre değerlendirmelidir. İşte şirketler açısından sosyal medyanın artı ve eksileri:

Sosyal Medya Şirket Tanıtımı İçin Etkilidir

Çağımız koşulları gereği, çoğu insan işletmelerin sosyal medya hesaplarına sahip olmasını beklemektedir. Aynı zamanda günümüzde şirketin bu hesaplara sahip olması kurumsal iletişim değerlerinin entegre edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü insanlar artık firmaları araştırırken web sitesinden önce sosyal medya hesaplarına bakıp referans almaktadır. Şirketinize ait sosyal medya hesapları, hedef kitle gruplarıyla bağlantı kurmanıza, marka değeri ve itibarı oluşturmanıza, markanızı geliştirmenize, etkileşim sonucu alacağınız geribildirimler sayesinde ürünlerinize veya servislerinize dikkat etmenize, hem yerel hem de ulusal olarak benzer fikirlere sahip insanlarla iletişim kurmanıza olanak tanımaktadır.

Verim Kaybına Sebep Olabilir  X

Sosyal medya kullanımıyla ilgili olarak 2.000 kişi ile yapılan anket sonucunda, yüzde 11’lik bir kesimin her gün sosyal medyada bir saatten fazla zaman harcadığı ortaya çıkmıştır. Anket sonuçlarına göre, bu miktar ortalama saatlik ücret ile hesaplandığında yıl boyunca günde bir saatin 6,422,50 dolarlık bir verim kaybına neden olduğu belirlenmiştir.

İletişim Ağlarını Geliştirir

Sosyal medyanın işyerinde kullanımı çalışanlar ve müşteriler arasında güçlü ilişkiler kurulmasına yardımcı olabilir. İş arkadaşları olarak daha güçlü ilişkilere sahip bireyler takım çalışması bakımından daha verimli performans sergilerler. Aynı zamanda iş arkadaşlarını kişisel hayatlarında da arkadaş olarak görmeye başlayabilirler, bu da her gün işe gelme konusundaki memnuniyetlerini arttırabilir. Çalışanlar arasında oluşturulan sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı her zaman iş yerine olan bağlılık ve aidiyet duygusunu artırmaktadır.

Şirketin İmajına Zarar Verebilir X

Çalışanlar sosyal medyanın nasıl uygun bir şekilde kullanılacağını bilmiyorsa, şirket kötü bir imaj geliştirme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kötü bir zamanlama ile atılmış tek bir Tweet ya da yanlış yorumlanabilen bir Facebook gönderisi marka için kötü sonuçlar doğurabilir. Burada sosyal medyanın kullanımını yasaklamak yerine çeşitli kısıtlamalar getirmek ya da çalışanları sosyal medya kullanımı konusunda eğitmek daha doğru olacaktır.

Kaynak: https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 

Birlikte yapacak çok işimiz var!